Полезна информация и съвети

Полезна информация и съвети

I.  Антифризи

 1. Същност и функции на антифризите антифризът е нискозамръзваща, охладителна, топлоносителна  и антикорозионна  течност, която смазва автомобилните части и ги предпазва за по- дълъг период от време.

1.1.    Ниско замръзваща– в зависимост от концентрацията на вода в разтвора, могат да се получат различни температурни стойности на замръзване от -10˚C до -60˚C,като същевременно температурата на кипене е от +108˚C до +197˚C (данните са на основата на етилен гликол).
1.2.    Охладителна– в работният режим на двигателя, чрез изгарянето на горивото, в моторът започва процес на бързо повишаване на температурата, което налага неговото охлаждане,за да се предотврати опасността от прегряване всеки двигател с вътрешно горене (ДВГ) има „водна риза”, през който минава антифриза или друга охладителна течност(вода, но не е за препоръчване), която отвежда топлината до радиатор, за да се охлади. Процесът е циркулационен и непрекъснат по време на работа на двигателя.
1.3.    Топлоносимост– водният разтвор на етилен гликола представлява хомогенна смес с добро топлоотдаване и равномерно разпределяне на топлината.
1.4.    Антикорозионно действие– взаимодействието на охладителната течност с метали, гумени части и турбинни съоръжения и постоянната разлика в температурният режим с времето отслабват нейните качества, поради което започват процеси на окисление в охладителната уредба, затова в зависимост от % МЕГ (Моно етилен гликол- концентрат или готов за употреба) се добавя определен пакет от антиоксидантни присадки и се получава така нареченият антифриз.

 1. 2.       Нискозамръзващи течности, които нямат свойствата на антифризи.

2.1.    NaCl (сол) + H₂O (вода)
не замръзва, но има агресивни свойства към металите и гумени уплътнения, няма смазващи свойства , висока киселинност.
2.2.    C₃H₈О₃ (глицерин)+ H₂О (вода)- не замръзва, относително по-тежък разтвор за разлика от етил гликоловия антифриз , затруднява работата на водните помпи в системата, окислява се (вкисва се), вследствие, на което става агресивен за самата система, която придобива ръждив цвят.
2.3.    CH₃OH (метанол) + H₂O (вода) – не замръзва, бързо се изпарява  + 40˚C, силно корозивен спрямо метали и определени пластмаси, силно запалим

 1. 3.       Химични формули за основата на Антифриз.

3.1.    Моноетилен гликол (МЕГ) (C₃H₅O₂ – – 1,116 при +20˚)
t˚ на кипене  +197˚C; t˚ на кристализация -12,9˚C

 

Легенда:

EG – етиленгликол

PG – пропиленгликол
a) положителни качества (+)
Подходящ продукт за производството на антифриз, чрез добавяне на определен пакет антикорозионни присадки.
виж  схемата на разреждане в зависимост от климата, препоръчано от автопроизводителите- от -35˚C до -60˚C в цялата система.

б)отрицателни качества (-)
Токсичен за водните организми, животните и хората при поглъщане.
3.2.    Пропилен гликол (C₃H₈O₂     – 1,04  при +20˚C)
температура на кристализация при 100%- ( -59˚C)
температура на изпаряване – (+ 188˚C)

a) положителни качества (+)
Подходящ за производството на антифриз. Използва се при автомобилните състезания.Нетоксичен за водните организми, хора и животни. За това се използва в хранително вкусовата промишленост, соларните системи и козметиката.

б) отрицателни качества (-)
Реагира по- слабо при разреждане с вода- 1:1 разтвор се получава разтвор  на -30˚C (за разлика от антифриз произведен от МЕГ ( -37˚C) при разтвор 1:1 с H₂O (вода)).
Притежава свойството да се окислява по-бързо в работна среда, за това е необходимо добавянето на определен пакет антиоксидантни присадки. Висока пазарна цена.
3.3.    Диетилен, три етилен, тетра етилен гликол (C₄H₁₀O₃    – 1,18  при +20˚C)
По-тежък, по- високо относително тегло от етилен гликола

a) положителни качества (+)
Използва се предимно за размразяване, (обледеняване на самолети), както и за размразяване на лед по тротоарите, асфалта и цимента.

б) отрицателни качества (-)
Не е подходящ за производството на антифриз. Затруднява работата на водните помпи, много бързо се окислява.

 1. Антиоксиданти

4.1.    Баланс от присадки-  от особено значение е пакета от присадки да е  балансиран, тъй като от предозирането им може да има обратен ефект върху желаният продукт, а техният недостиг може да  влоши качеството му. Видовете присадки, който се употребяват при направата на антифриз са в зависимост от спецификацията им.
4.1.1. Антифриз от МЕГ + присадки от силикати, фосфати и нитрати-  препоръчителен за стари автомобили, като максимума на експлоатация е 1 година.
4.1.2.  Антифриз от МЕГ((G11) стандарт  VW)
Без съдържание на фосфати, нитрати, силикати, съставен от хибридни присадки, от минерални и органични добавки, този вид антифриз е със срок на експлоатация
3 години (Поради по- високото качество в съставките му).
4.1.3. Антифриз от МЕГ((G12) стандарт  VW) съставен от органични добавки и направен по най- нови технологии с  удължен живот от 5 години.

 1. Измерване на антифризи

5.1.    Температура на замръзване – За всеки антифриз, при който е необходимо  да се измери точно неговата температура на замръзване трябва предварително да е  темпериран на  +20˚C,  за  да покаже точните стойности уредът. Виж таблица  1

 

Таблица 1 

Етиленгликол , % Начална температура на замръзване , t °С
0     0
10   -4
20   -7
30 -15
40 -24
50 -38
60 -54
70 -67.8
80 -51.1
90 -35
100 -12 до -17

 

 1.  Важно: Данните отговарят за антифризи произведени от МЕГ. Ако в даден антифриз има примеси като: сол, водно стъкло и глицерин с цел спестяване на разходи от производителите и поевтиняване на продуктите им, това влошава качеството на продукта(виж таблица 1), при което уредите за измерване ще покажат невярна информация.
  Например: уредът за измерване ще покаже, че даденият антифриз със посочените  по-горе примеси няма да замръзне, но при отрицателни температури ще стане точно това.
  Най-точният начин за измерване е чрез лабораторен анализ с уредът креостат, който постига зададената от Вас отрицателна температура за тест на антифриза.Съвети: При покупка на антифриз, погледнете концентрацията му и схемата на
  разреждане! Чистият концентрат е агресивен и кристализира при -12,9˚C, така че трябва да се разреди с дестилирана вода. Автомобилопроизводителите препоръчват от
  40 до 60% антифриз концентрат.

  При наличие на разтвор антифриз- концентрат 67% + 33% вода, теоретично разтвора е на ((-72˚C) –(-75˚C)), но не може да се измери, тъй като дори креостатът в лабораториите достига до максимум -60˚C, така че при покупка на антифриз на -72˚C;
  -75˚C;  -80˚C; Вие сте си закупили разреден антифриз и сте станали жертва на некоректни производители, които злоупотребяват с некомпетентността на потребителя.
  При закупуване на антифриз на -72˚C, това е антифриз с 33% H₂O (вода), така че Вие не закупувате концентрат, а антифриз и вода. 

Схема 1

Това показва и графиката на разтвора на схема1 не е права, така че ако закупите антифриз концентрат на -60˚C при разреждане с дестилирана вода в съотношение 1:1
се получава разтвор с температура на замръзване -18˚C/ -20˚C, а при пълния концентрат в

съотношение 1:1 се получава по стандарт от -36˚C до -40˚C(пр.: VEKO LONG LIFE concentrate)
Въпрос на личен избор е дали ще си закупите качествен продукт като  антифризът VEKO LONG LIFE concentrate или просто вода на по-висока цена.

От значение е когато закупувате вашият антифриз да погледнете на опаковката неговата температура-  на кристализация или замръзване, както и съдържанието на разфасовката, ако тя е в килограми и цената и е в килограми  имайте предвид, че това не  е 1 литър, тъй като:
1 кг.    = 0,892 л.
3 кг.    = 2,680 л.
4 кг.    = 3,571 л.
5 кг.    = 4,464 л.

Според закона на Р. България и според изискванията на законодателството на ЕС, всички течности трябва да са пакетирани и етикирани в L (литри)

 

II. Зимни течности за чистачки

 1. Приложение: да почистват, предпазват, размразяват, да предотвратяват от замръзване, да придават блясък и аромат на автомобилното стъкло и др. 
 2. Състав: спиртна композиция, вода + (повърхностно активни вещества), комплект от почистващи добавки, аромати и оцветители 

2.1.  Метанолова течност – спиртът в нея е CH₃OH (метилов), той е токсичен и отровен, затова при поглъщане на дори малки количества е нужна незабавна намеса на медицинско лице, тъй като дори малки дози (50мл) са достатъчни за отравянето на човешкия организъм.
Използва се само за индустриални нужди. Произвежда се от дестилация на дървесна маса или синтез на природен газ метан.
Метанола  няма специфичен мирис, цвят, гори без пламък. Подходящ е за течност за чистачки, тъй като има висока граница при температура на замръзване като концентрат , освен това е и по- евтин от етанола.

 

2.2.   Етанолова  течност– спиртът в нея е етилов алкохол (C₂H₅OH), произведен от дестилация на растителни продукти като захарно цвекло, ечемик, царевица, захарна тръстика и още много други. Характеризира се с остър аромат. За да не се облага с акциз се добавя етилметилкетон и изопропанол (отровни и токсични при поглъщане), при което разтворът придобива още по- остра и дразнеща миризма, която не може да се неутрализира напълно дори и с добавянето на по- голям пакет от аромати. Придобива син цвят.

Тези течности не са толкова отровни колкото метаноловите, но етанолът е по- скъп и
по-слаб  като концентрация при температура на замръзване. Етанолът има по- голяма изпаряемост от метанола.

 

2.3 Изопроланолова течност за чистачки– произвежда се на базата на синтезиран изотоп на етанола, по- малко отровни от метанола, но с по- слаб характерен аромат и по- слаба концентрация на температура на замръзване от етанола. Тази течност притежава по- висока пазарна цена от етанола и вреди на някой пластмасови детайли на автомобилите с миялни устройства на фаровете- може да ги матира или разяде.
Масовото ѝ приложение е в производството на разтворители на бои и лакове.